ДЕЙСТВУЕМ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
logo
КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ
...
Генеральний директор

ОСОБИСТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» щодо побудови антикорупційної інфраструкт 1. Створити нову культуру доброчесності державного сектору українського оборонно-промислового комплексу, яка ґрунтується на таких ключових пунктах: - несприйняття будь-яких проявів корупції на будь-яких ланках; - вільне висловлювання думок і довіра; - проактивність і прагнення до постійного вдосконалення; - сталий розвиток і вмотивованість; - уміння брати на себе відповідальність, визнавати та виправляти помилки; - невідворотність справедливого покарання за корупційні вчинки; - захист викривачів корупції; - відсутність дискримінації за будь-якими ознаками; - керівник будь-якого рівня має бути прикладом доброчесності та залучення до культури несприйняття корупції; 2. Забезпечити реалізацію короткострокової Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки, розробку довгострокової антикорупційної Стратегії та її впровадження. 3. Сприяти запровадженню у діяльність Товариства шести принципів запобігання корупції: зваженість процедур, залученість працівників на всіх рівнях, оцінка ризиків, належна обачність у роботі, комунікації, моніторинг і перегляд. 4. Побудувати періодичну (квартал-півріччя-рік) прозору та зрозумілу звітність з реалізації антикорупційних програм і проєктів перед громадським суспільством, органами державної влади та недержавними організаціями. Керуватися при цьому правилами режиму збереження інформації, яка становить державну таємницю. 5. Побудувати регулярну, прозору та ефективну взаємодію з державними та недержавними установами, які мають на меті запобігання та протидію корупційним ризикам, діям та явищам. Підвищити ефективність співпраці з НАТО для розвитку й вдосконалення антикорупційних програм та інструментів, зокрема системи комплаєнсу. 6. Забезпечити побудову антикорупційної інфраструктури та створення культури доброчесності всіма необхідними ресурсами: матеріально-технічними, технологічними, науковими тощо. Герман Сметанін Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість»